Spriateľujem už len ak ma blog zaujme > TU <
PRIHLÁSTE SA DO SONC > TU <
HODNOTÍM BLOGY > TU <

BLOG JE NEAKTÍVNY (NA DOBU NEURČITÚ) - PRIDÁVAM LEN NAJNOVŠIE TEXTY
V každom prípade však kontrolujem blog, takže sa kľudne môžete pýtať, komentovať, hocičo... možno ma privediete späť :)


VITAJTE NA MOJOM BLOGU !
HOPE DESTINY HAPPINESS RELAX FREEDOM PEACE

Zašiel už mesiac

6. října 2012 v 1:05 | Bayuska |  My songs
Dedicate to my ex boyfriend...


Už prešiel mesiac
no mne to priíe ako včera
hľadela som na mesiac
tvojím slovám neverila...
zdvihla mobil netušiac
že sa potvrdí nevera
už prešiel mesiac
no mne to príde ako včera
keď som si zas uvedomila ako ťa milujem
a milovať som neprestala...
už prešiel skoro mesiac
no mne to príde ako dnes
keď ty si ma opustil
a ja som ťa opustila tiež...
už prešiel mesiac
čo si slzami tvár zmáčam
už prešiel mesiac
čo sa len tak pretláčam
už prešiel mesiac
už prešla sľúbená chvíľa
už som začala žiť
a žiť aj znova prestala
už prešiel mesiac
už prešla sľúbená chvíľa
vzala si ma bolesť
lebo láska sa vyparila
už prešiel mesiac
už som si uvedomila
už zašiel ten mesiac
mrak ho prekríva...
 

Ty...

10. září 2012 v 18:42 | Bayuska |  My songs
Ty dal si mi lásku,
ukázal šťastie
Náš vzťah vysí na vlásku
ako aj všetko ďaľšie...

Ty dal si mi nádej,
pocítiť krásu,
že život je aj dobrý
cez všetku tu chmáru...

Ty dal si mi pocit,
že na ničom nezáleží
Dal si mi pocítiť
pravdu aj lži...

Prosím, povedz, že to nekončí...
Prosím, daj mi bozk a pozri do očí...

Milujem ťa hrozne moc,
len ty mi dávaš všetkú moc,
len ty mi dávaš možnosť, dopyt
srdce otvorené mať a zároveň žiť...

Ty si free ale ja trpím...
Ty si happy a ja smútku čelím...

PREKLAD-TRANSLATE

You gave me love,
has showed me luck
Our relationship is getting down
so as everything else is...

You gave me hope
feel the beauty
that life is also good
despite everything badly...

You gave me feeling
that nothing is matter
you make me feel
trues and cramoisy...

Please, tell me this isn´t over....
Please, kiss me and look at my eyes...

I love you, a lot
only you can give me the power
only you are giving me chances, requestes
to have heart open and at the same time to live...

You are free but I´m suffering
You are happy but I face to sadness...

Heart vs. Mind

1. dubna 2012 v 11:43 | Bayuska |  My songs
"So don´t be stupid, heart"
"Hands away, mind !"
"Well, can you hear it?
There´s no beating his heart,
there´s beating your blood! "

So many thoughts
and neither one word
So many words
and neither one is true

Heart vs. Mind
there´s no winner in this battle
Love or die
that´s the secret of survivors bottle.

So much pain
in his view
so many views
of love flue

My nose is running
my eyes are crying
my heart is screaming
you´re not nothing...

Heart vs. Mind
there´s no winner in this battle
Love or dia
that´s the secret of survivors bottle

Remembers of his eyes
remembers of our love
remembers of our time
remembers...they´re so shine

PREKLAD :

"Tak nebuď hlúpe, srdce"
"Ruky preč, rozum !"
"ok a počuješ to ?
To nebije jeho srdce,
to bije tvoja krv !"

Tak veľa myšlienok
a ani jedno slovo
tak veľa slov
a ani jedno pravdivé

Srdce vs. Rozum
tu niet víťaza v takomto battli
Miluj alebo zomri
To je tajomstvo fliaš stroskotancov

Toľko bolesti
z jeho pohľadu
toľko pohľadov
z chrípky lásky

Tečie mi z nosa
oči mi plačú
srdce kričí
ty nie si nič....

Srdce vs. Rozum
tu niet víťaza v takomto battli
Miluj alebo zomri
To je tajomstvo fliaš stroskotancov

Spomienky na jeho oči
Spomienky na našu lásku
Spomienky na naše časy
Spomienky... sú tak žiarivé
 


Emotional meddley

21. prosince 2011 v 0:42 | Bayuska |  My songs
It´s so hard to watch on lines
where you write your lies
love is only word for ya
you don´t know what it means for us

It hurt me bad
when you feel sad
but what hurt me more
is that you love her more

Suddenly your life is wide
I don´t like this your side
I don´t wanna listen to your lies
I just wanna hug you over than milion times

Emotional meddley
is that thing that gots me down
Emotional meddley
what actually means: "I´m in love" ?

P R E K L A D

Je tak ťažké pozerať sa ne tie riadky
kde píšeš svoje lži
láska je pre teba iba slovo
netušíš, čo to znamená pre nás

Veľmi ma to bolí
keď si smutný
ale čo ma zraňuje ešte viac
je to, že ju miluješ viac

Vlastne tvoj život je divočina
Nemám rada túto tvoju stránku
nechcem už počúvať tvoje klamstvá
chcem ťa len objať viac než milión krát

remix pocitov
to je tá vec, čo ma dáva dole
remix pocitov
čo to vlastne znamená: "Som zamilovaná" ?

Run away

14. prosince 2011 v 16:15 | Bayuska |  My songs
Laying in the bath
little knife in my hand
blood is falling down
from my open vane

Finally I can run away
from this life and from that pain
from your eyes and from your heart
run away - it is so hard

You confuse me all the time
my lips wants that yours on mine
it´s so hard to be a friendly
with all that sluts who makes me angry

Finally I can run away
from this life and from that pain
from your eyes and from your heart
run away - it is so hard

Then I open my eyes
to see the last minute of my life
but I see only my room
it was just dream . I´m so naive.

PREKLAD :

Ležím vo vani
malý nožík mám v dlani
krv dole stekajúca
z mojej otvorenej žily

Konečne môžem utiecť
z tohto života, od tejto bolesti
od tvojich očí, z tvojho srdca
utiecť - je tak ťažké

Metieš ma po celý čas
moje pery chcú tie tvoje na mojich
je tak ťažké byť kamarátska
so všetkými tými ku*vami, čo ma štvú

Konečne môžem utiecť
z tohto života, od tej bolesti
od tvojich očí, z tvojho srdca
utiecť - je tak ťažké

Potom otvorím oči
aby som videla poslednú minútu svojho života
ale vidím len svoju izbu
bol to len sen - som naivná.

Další články


Kam dálZvieratká adoptované týmto blogom od akculaalokina.blog.cz


LuckyAngel

Simon
Keaysee
Darkness Light
Jessica                  
Ballu